top of page

Kernpraktijken Rundvee

De Vereniging Kernpraktijken Rundvee is een samenwerkingsverband tussen grotere vooruitstrevende rundveepraktijken in Nederland met als doel een gemeenschappelijke herkenbaarheid op het gebied van kennis, kunde en kwaliteit voor alle stakeholders in de sector.

IMG_20200416_115643_edited.jpg

Missie en visie KPR

De Vereniging Kernpraktijken Rundvee werkt aan een betere diergezondheid en een optimale bedrijfsvoering voor veehouder en dierenarts. Door met meerdere praktijken samen te werken bundelen we kennis en expertise, waarmee we onze veehouders adviseren hoe hun koppel gezond te houden. We werken met elkaar aan concepten en innovaties die leiden tot een optimale levensduur van het melkveekoppel en tot een gezonde, rendabele bedrijfsvoering van de individuele praktijken. Voor stakeholders in de sector vormen wij een betrouwbare partner.

Daarnaast zijn wij ook sponsor van verschillende verenigingen en organisaties.

logo.png
edf_logo.png
HEC.png

Kwaliteit waarborging

Alle praktijken binnen Kernpraktijken Rundvee zijn ISO 9001 gecertificeerd en werken ieder jaar aan verbetering binnen hun kwaliteitssysteem. Dit wordt gedaan door externe audits en het overleggen met en leren van elkaar. Tijdens een externe audit wordt vastgesteld of de organisatie in staat is de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken en systematisch te bewaken, beheersen en te verbeteren. Dit betekend in andere woorden: Is de zorg in de praktijk afgestemd op de behoefte van de klant en doelmatig en doeltreffend georganiseerd? 

De kwaliteit wordt getoetst door een onafhankelijke organisatie die niet aan de beroepsgroep gebonden is. Op deze manier ontstaat een uniek en hoog kwaliteitsniveau binnen alle praktijken. 

Neem contact op met onze vereniging

Reijerscopse Overgang 1 
3481 LZ Harmelen (NL)

Tel.: +31 (0)6 17477424

Bank: NL 70 RABO 0399 4501 30

BTW: NL8514.56.558.B01

KVK : 54830419

Bedankt voor de inzending!

bottom of page