top of page
photo-1454165804606-c3d57bc86b40.jpg

Organisatie structuur

Kernpraktijken Rundvee is een vereniging met een bestuur en verschillende overleg organen. 
We hebben twee jaarlijks een Centraal Overleg (CO) dat de strategische lijn uitzet en twee maal een Veterinair Overleg (VO) waar de praktische en diersoort specifieke zaken aan de orde komen. De dagelijkse uitvoering van taken wordt uitgevoerd door de directeur en assistente. De aangesloten praktijken leveren een grote bijdrage door hun input in de verschillende werkgroepen en commissies. 

clement-h-95YRwf6CNw8-unsplash.jpg

Ontwikkeling BGP

Een belangrijke pijler van Kernpraktijken is het eigen digitale bedrijfsgezondheidsplan. In samenwerking met Evidence Based Veterinary Consuntancy (UK) is een digitaal BGP gebouwd, dat door de praktijken wordt gebruikt. Dit gemeenschappelijk BGP is niet alleen een belangrijke tool om de melkveehouders onderbouwd te adviseren, maar geeft ook inzicht in de prevalentie van de verschillende aandoeningen op melkveebedrijven. Door benchmarking binnen en tussen praktijken wordt er meer inzicht verkregen in de verschillende dierziekten en bij behorende risicofactoren.
In het bedrijfsgezondheidsplan wordt ieder jaar een nieuwe module ontwikkeld, om de verschillende bedrijfsonderdelen van het melkveebedrijf  te optimaliseren.
Ook zijn er BGP's opgesteld voor Jongvee en Vleesvee.

kpr2.jpg

Omvang KPR

Binnen Kernpraktijken Rundvee zijn 117 geborgde rundveedierenartsen werkzaam, verdeeld over 15 praktijken verspreid over Nederland. Meer dan 240.000 melkkoeien in ruim 2200 UBN’s  kunnen rekenen op onze kennis en kunde, die wordt ingezet om samen met de veehouders te werken aan een optimale bedrijfsvoering gericht op diergezondheid en dierenwelzijn.

Als vereniging zijn wij altijd opzoek naar nieuwe leden. Werkt u bij een praktijk met meer dan 10.000 melkkoeien en denkt u KPR iets te kunnen bieden, bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

bottom of page