photo-1569086301465-0efec1612a28.jpg
image004 (1).jpg

Tine van Werven Directeur

Naast mijn werkzaamheden op de ULP en de faculteit Diergeneeskunde ben ik sinds 1 april 2016 tevens directeur Kernpraktijken Rundvee. Dit maakt voor mij het plaatje compleet. Naast de mooie combinatie van praktijk en de wetenschap mag ik me nu ook voor de verschillende praktijken inzetten om tot een optimale praktijkvoering te komen, zowel op inhoudelijk als financieel gebied. Het stimuleren van samenwerking tussen de individuele praktijken, zonder daarbij de eigen identiteit van de praktijk te verliezen, zie ik als een uitdaging.

Caroline-Huetink-340x340.jpg

Caroline Huetink

Voorzitter

Ik ben opgegroeid op een melkveebedrijf en sinds mijn afstuderen in 2002 rundveedierenarts bij ’t Leijdal in Chaam. De combinatie van contact met mens en dier en het begrijpen van beiden om van daaruit ontwikkeling te stimuleren geven mij elke dag werkplezier. Het verbinden van mensen, praktijken, talenten en ideeën met als doel gezamenlijk ons vak nog leuker en beter te maken voor mens en dier is voor mij een belangrijke drijfveer in mijn functie als voorzitter van Kernpraktijken Rundvee.

Wiel-Small-570x350.jpg

Wiel van den Ekker 

Penningmeester

Afgestudeerd in 1987 en sinds eind 1987 werkzaam in Oss in een specifieke landbouwhuisdierenpraktijk voor herkauwers en varkens.

Mijn interesse voor melkvee is tijdens de studie ontstaan en altijd gebleven. Momenteel bestaat mijn werk voornamelijk uit het ondersteunen en adviseren van melkveebedrijven. Ik heb me voor de bestuursfunctie bij Kernpraktijken aangemeld omdat ik vind dat er vooruitgang moet blijven en ik denk met mijn ervaring en inzet daar zeker toe bij kan dragen.

Elske Kelderman DAP Dokkum.jpg

Elske Kelderman 

Secrataris

Ik ben in 2008 afgestudeerd en in datzelfde jaar geëmigreerd vanuit het midden van het land naar het hoge noorden om als rundveedierenarts bij Dierenartsenpraktijk Dokkum te gaan werken. Het begeleiden en adviseren van melkveehouders, om samen te streven naar een goede diergezondheid en een goed bedrijfsresultaat, maakt dat ik het vak van dierenarts nog dagelijks als mooi en uitdagend ervaar. Het samenbrengen van goede ideeën en de juiste mensen, om met elkaar te verbeteren en vernieuwen is hetgeen ik veel plezier aan beleef binnen het bestuur van Kernpraktijken.