Instructie voor het digitaal ondertekenen door de veehouder !